מוקום עברי                                                                                Mokum ivri

Mokum Ivri is een onafhankelijk, vrijwillig en non-profit initiatief. Ons doel is om het leven van een ieder die de Hebreeuwse taal spreekt te verrijken. Door het bevorderen van de relatie tussen de tweede en derde generatie van de Hebreeuws sprekenden en de meer recente nieuwkomers.

En ook om bruggen te slaan tussen de Israëlische en Joodse gemeenschap in Nederland.

Stichting Mokum Ivri vindt vrijwilligerswerk een belangrijk sociaal hulpmiddel; het stimuleert de samenwerking tussen gemeenschappen, verrijkt en brengt mensen samen.

Dat doen we samen met onze partners: Haboniem Dror BeHolland, Bnei Akiva, LJG, de Jewish Agency, CIA, Federatie van Nederlandse Zionisten, Tzavta (JMW), Chabad House, Tikwatenoe, de Hebreeuwse Scouts, El-Al, DGY Wonen en vele anderen. We hebben ervoor gekozen om samen te werken aan een positief effect, in en voor onze gemeenschappen.

עמותת מוקום עברי יוזמת ומובילה את פרוייקט ההתנדבות הקהילתי "יום מעשים טובים בהולנד" המשותף לקהילות היהודיות והישראליות בהולנד.  

מוקום עברי הוא פרי יוזמה עצמאית, התנדבותית, ללא מטרות רווח, שתכליתה להעשיר את חיי התרבות והחברה של כל מי שחש זיקה לשפה העברית, לטפח את הקשר בין תרבות זו לדור השני והשלישי ולגשר בין הקהילה היהודית והקהילה הישראלית בהולנד.

 

עמותת מוקום עברי רואה בהתנדבות כלי קהילתי מחבר, מעצים, מעשיר ומקדם שיתופי פעולה בין הקהילות השונות.  ביחד עם השותפים הנהדרים שלנו: הבונים דרור בהולנד, בני עקיבא, LJG, הסוכנות היהודית, CIA, ההסתדרות הציונות בהולנד, צוותא (JMW), בית חב"ד, תיקוותנו, הצופים העבריים, אל- על, DGY housing ועוד רבים וטובים, בחרנו בעשייה חיובית משותפת למען ובתוך הקהילות שלנו.