על היוזמה

 

Over het initiatief

Waarom vrijwilligerswerk?

Vrijwilligerswerk is een instrument dat verbindt, verrijkt en samenwerking versterkt tussen verschillende gemeenschappen.

 

De belangrijkste doelen van het project zijn:

  • Teruggeven aan onze gemeenschap

  • Onze gemeenschap bij elkaar brengen

  • Samenbrengen en hiermee het gemeenschapsgevoel versterken (peoplehood)

  • Mensen bijelkaar brengen voor een goed doel

 

 

Wat is NLdoet

Dit initiatief zal plaatsvinden op respectievelijk, dezelfde dag als de internationale Good Deeds Day en daarmee samenlopen met een van de NL Doet dagen

למה להתנדב? 

התנדבות היא כלי קהילתי מחבר, מעצים, מעשיר ומקדם שיתופי פעולה בין הקהילות השונות.

 

המטרות העיקריות של הפרויקט הן:

• להעניק בחזרה לקהילות שלנו

• לקרב את הקהילות שלנו

• לחבר – ובכך להעצים את תחושת העמיות (Peoplehood)

• להביא אנשים יחד למען מטרה טובה

 

מהו יום המעשים הטובים ואיך זה קשור ל- NL DOET?

היוזמה מתקיימת באחד מתאריכי ה doet NL, ובשיתוף פעולה עם יום המעשים הטובים הבינלאומי (מבית שרי אריסון)